Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Jens Peter Clausen                                                                                                        

Kasserer

Økonomi, Tilskud, Bank, Ansøgning kommunen.

Mik Andersen   5350 1090

kassererfcc@outlook.dk.


                                                                                                  

Næstformand

Klubben, Arrangementer, Ungdom landevej.

Jesper Vernersen   2142 4993      

Bestyrelsesmedlem

Martin Leonhard

Bestyrelsesmedlem

Bo Holm

Bestyrelsesmedlem

Pia Vingum Hovgaard

Formand

Kontakt licens, Landevejsløb.

Torleif Røberg  9955 7725

Suppleant

MTB Sporet

Jens Elsborg  2710 2623

Suppleant

Henrik Gjessing Lund