Klubnyheder

Generalforsamling i Fredericia Cycle Club.

1. februar 2020, 17.15

Der indkaldes til generalforsamling i Fredericia Cycle Club    

Dato: mandag den 17 februar. Kl: 19:00 på Prangervej 2. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning (Formand og evt. udvalg) 3. Forelæggelse af regnskab (Kasserer Mik Andersen) 4. Behandling af forslag (Skal være formanden i hænde seneste 8 dage før.) 5. Valg af bestyrelse (Kasserer, Næstformand, Op til 2 bestyrelsesmedlemmer) Uden for valg er sekretæren, da denne ikke ønsker at fortsætte. 6. Eventuelt

Klubben er vært med kaffe og drikke og lidt brød.