Fredericia CC

Sponsorslider
FCC Generalforsamling 2021

Dato for generalforsamlingen


Mandag den 1. marts afholder 

Fredericia Cycle Club klubbens generalforsamling for klubbens medlemmer. 

Mødet afholdes ifølge klubbens gældende vedtægter.

Mødeafholdelse


OBS: Begivenheden afholdes på Google meet. 

Opkald og linket til dette kommer her på hjemmesiden og på klubbens facebook når vi kommer nærmer os datoen.

Ling til mødet: 

https://meet.google.com/kvk-bw...

Dagsorden


Generalforsamlingens dagsorden.


1: Valg af dirigent.
2: Aflæggelse af beretninger.
A: Klubben V/Formanden Torleif Røberg.
B: Motion/MTB V/Kurt Løndal.
C: MTB ungdom  V/Mette Andersen
3: Forelæggelse af regnskab V/Mik Andersen.
4: Behandling af indkommende forslag.
5: Valg af bestyrelse.
Næstformand: Jesper Vernersen. Er villig til genvalg.

Kasser: Mik Andersen Er villig til genvalg.
Bilagskontrollant: Henrik Gjesing
Suppleant: Jens Elsborg. Er villig til genvalg.
6: Eventuelt.

Indkommende forslag skal være formanden i hænde 8 dage før.

Billede
M%c3%b8de