Fredericia CC

Sponsorslider
Information - Fredericia Cycle Club

Generalforsamling i FCC 6. februar 2023 kl. 19:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af regnskab

4. Behandling af forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Eventuelt

Sted: Klubhus Prangervej 2

Forslag til generalforsamling sendes senest den 27. januar 2023, til: fcc.formand.dk@gmail.com

Kom og vær med - du støtter foreningslivet i DK.

/Bestyrelsen

Vintertræning 2022/2023
Fcctraening