Udvalg i FCC

MTB udvalg

Ansvarlig: Christoffer Riis Svendsen 2617 1722

Kurt Løndal Iversen 

Rands Fjor Rundt Udvalg

 Ansvarlig: Torleif Røberg 9955 7725

Jan Kjølby. 

Jan Nielsen

Aktivitetsudvalg

Ansvarlig: Jesper Vernersen. 2142 4993

Peter Kondrup.

Tøjudvalg

Ansvarlig: Kurt Løndal Iversen

 Lars post. 

Thomas Sigurdsson. 


MTB Sporudvalg

Ansvarlig: Jens Elsborg. 2710 2623

Tommy Perez. 

Sponsorudvalg

Ansvarlig: Kurt Løndal Iversen.

Motionsudvalg MTB/Landevej

Ansvarlig: Kurt Løndal Iversen. 2212 8811

Jesper Vernersen.