Retningslinjer for FCC

Retningslinjer i FCC

FCC Facebook side

Beskrivelse

Mandat og pligter for administrator

Bestyrelsens mandat

Retningslinjer for brug af klubbens officielle sociale medier

Administrator sikrer at bestyrelsens retningslinjer er tilgængelig for brugere.

Retningslinjer for brugere af FCC’s sociale medier fastsættes af bestyrelsen.

Indlæg på FB gruppe, som ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer.

Administrator har ret til midlertidigt at blokere bruger. Permanent blokering besluttes af bestyrelsen. Inden administrator blokerer bruger, skal bruger have en skriftlig advarsel.

Administrator skal i forbindelse med advarsler og blokeringer altid sikre dokumentation i form af screen dumps. Dokumentationen forelægges bestyrelsen senest på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelse kan blokere bruger på ubestemt tid.

Kriterium for at bruger igen tillades adgang til gruppen er, at bruger skriftligt meddeler FCC’s bestyrelsen, at bruger fremadrettet vil overholde regler. Minimum blokering er 6 måneder.

 

Fællestræning

Beskrivelse

Kaptajn og træners pligt

Bestyrelsen mandat

Beklædning

Opfordre til brug af klubdragt under officiel fællestræning

Fastlægger hvordan der skal kommunikeres og eventuelle sanktioner.

Aktuelt fastlagt: Hentyde til at man bør bruge klubbens officielle træningsdragt til den fælles træning.

Gæstedeltagelse

Informere bestyrelsen hvis regler ikke overholdes og efter egen vurdering og ønske informere deltagere

Fastlægge regler for deltagelse i træning for ikke medlemmer.

Gældende regler:

  • Træning med instruktør eller træner er kun for medlemmer af FCC. Det gælder landevej ’licens’ træningen, MTB træningen.
  • Fredericia TRI kan deltage ’fælles ture’. Dvs. ’motion landevej’ onsdag og søndag.
  • Alle må få et par prøveture med FCC som grundlag for en beslutning om eventuelt indmeldelse.
  • Medlemmer af andre cykle klubber kan i begrænset periode deltage i træning med FCC. F.eks. hvis man af familie- eller arbejdsmæssige årsager er i området i en periode.

Tri- og enkeltstarts styr er ikke tilladt til fællestræning, hvor der køres samlet.

Ved aftalte enkeltstarts-konkurrencer kan reglerne ændres.

Skal informere om regler hvis deltagere i fællestræning ikke overholder regler for brug af styr

Bestyrelsen fastlægger regler

 

Benefits for særlige grupper i FCC

Gruppe

Benefit

Begrundelse

Frivillige ’permanente’ trænere

En beklædningsdel fra sortiment af klubtøj ved tiltrædelse som træner samt hver gang klubdragt fornyes. (pris maks. DKK 800)  Tildeles ’arbejdstøj’ som regnjakker og veste efter nærmere aftale med bestyrelsen.

Belønning for særlig stor arbejdsindsats for klubben

Æresmedlemmer

Kontingent-fri og betalt deltagelse i årlig rytterfest inklusiv et stk. følge.

 

 

Tilskud til Licensryttere

Betegnelse

Benefit

Begrundelse

Klubdragt og startgebyr

(Gælder ikke for ryttere der får elitetilskud)

Indløsning af licens.

  • Tricot ved indløsning af første licens i klubben og hver gang klubdragt fornyes (værdi ca. DKK 450)Ryttere der indløser licens i FCC. Kan få et årlig tilskud på Kr. 500.- Dette er både ungdom og voksne. Det er op til det enkelte medlem at søge tilskuddet hos kasserer og tilskuddet kan søges når man har dokumentation for at licens er indløst hos DCU.

Særlig grad af eksponering af FCC og sponsorer samt politik om støtte til elite

Tilskud til transport og rejse til cykelløb

P.T. Ingen tilskud. Der kan dog søges om det ved bestyrelsen.


 

Yderligere tilskud til ungdoms- og elite ryttere

Betegnelse

Benefit

Begrundelse

Yderligere tilskud for ungdoms licensrytter (Cross, landevej, MTB)

P.T. Ingen tilskud. Der kan dog søges om det ved bestyrelsen.

 

 

Særlig støtte til senior elite ryttere

 

Gældende for

Landevej:  Dame A, Herre A, Herre B, Herre U19, Dame U19

Cross: Dame A, Herre A, Herre U19, Dame U19

MTB: Dame A, Herre A, Herre B, Herre U19, Dame U19

 

Særlig grad af eksponering af FCC og sponsorer samt politik om støtte til elite

 

Politik for tilskud til kurser med relation til frivilligt klubarbejde

Betegnelse

Bestyrelsens mandat

Generelt

Godkender den enkelte ansøger på basis af pris og kursets relevans

 

Motionsløb

Betegnelse

Regel

Begrundelse

Motionsløb med klubtilskud

Alle ryttere der modtager tilskud fra FCC i forbindelse med cykelløb skal bruge aktuel klubdragt.

Ryttere med licens kan ikke modtage tilskud.

Bestyrelsen fastlægger årligt budget for støtte til motionscykelløb


 

Sociale oplevelser gennem fællesskab ved motionsløb

 

 

Udlån af klubbens cykler

Betegnelse

Træners mandat og opgaver

Bestyrelsens opgaver

Udlån af FCC’s cykler

Tildele lånecykler til ryttere efter egen vurdering.

Registrere udlån og informere skriftligt om betingelser får lån af cykler.

Fastlægge overordnede retningslinjer for udlån af cykler

Kasserer kontrollerer indbetaling af gebyrer for lån af cykler

 

Udlån af klubbens materiel

Betegnelse

Bestyrelsens mandat

Telte

Kan efter vedtagelse i bestyrelsen udlejes. Hver udlejning skal behandles af bestyrelsen.

Trailer

Kan efter vedtagelse i bestyrelsen udlejes. Hver udlejning skal behandles af bestyrelsen.

 

Diverse

Regel

Begrundelse

Alle der arbejder med børn og unge i FCC skal have en Børneattest

Kommunalt krav og krav fra FCC.

 

Alle medlemmer af FCC kan søge bestyrelsen om tilskud til arrangementer. Bestyrelsen afgør om der kan gives tilskud. Som minimum skal følgende generelle kriterier være opfyldt:

  • Arrangementet skal være åbent for alle medlemmer af FCC
  • Socialt eller sportsligt indhold
  • Annonceres på klubbens FB gruppe eller hjemmeside
  • Der skal være en ’hvis’ egenbetaling

Understøtter klubbens sammenhold og muligheder for at udøve cykelsport

Kørsel i egen bil godtgøres efter statens takster – den lave sats (ca. DKK 2,- pr. km)

Det skal være omkostningsfrit at lave frivilligt arbejde for FCC.