Referat fra MTB mødet mandag den 22 maj kl. 19.00

MTB udvalg:

Der blev nedsat et MTB udvalg, som skal varetage MTB sporten

i Fredericia Cycle Club. Udvalget har kontakt til bestyrelsen i Fredericia Cycle Club.

Der er lavet følgende udvalg.

MTB udvalget:

Formand:       Christoffer Svendsen.

Medlemmer: Karsten Olsen. Michael Bram. Susanne Turner. Tommy Perez.

Underudvalg:

MTB løb:                          

Karsten Olsen. Rasmus Steenbach.

MTB Træning:                

Michael Bram. Mangler 2

MTB Ladies:                    

Susanne Turner. Susan Herlufsen.

MTB Ungdom:               

Christoffer Svendsen. Tommy Perez/John.

Spor udvalg:                   

Tommy Perez. Jens Elsborg. Karsten Olsen. Rasmus Steenbach. Thor. Søren

Bike Park/Pumptrack:

Christoffer Svendsen. Michael Nielsen

MTB Træning:

Man vil fremover starte træningen kl. 18:00 fra Fag og Firma klubhuset på Hannerup Engvej. Med start fra uge 22.

Tirsdags træningen vil forsøgt lavet så alle kan være med. Og fra +15 år.

Torsdags træningen køre stadig som teknisk træning.

MTB Instruktør:

Der bliver sendt en mail ud til dem i FCC som har taget de kurser som er afholdt i klubben. FCC har brug for deres hjælp fremadrettet.

MTB fremtiden i FCC:

Der vil komme MTB kurser. Laves MTB ture ud til andre spor. MTB Skrueaftner. Og der vil blive lavet et opfølgningskursus/opfriskning i egen rækker. MTB ture for ungdom og forældre. Gode input er velkommen.

MTB Sporet/Pumptrack:

Der laves vedligeholdelses dage begge steder. De bliver koordineret i udvalget. 

Der har været en problemmer med conventus.

Dette er nu rettet.

Så man skal gå ind i punkt 3. Og fortage sit valg af hold og indbetaling der.

Vi beklager de gener det har medført.

MTB arrangement for FCC MTB Ladies hos Essi torsdag d. 18. Maj 2017 18:15-20:15.

 

Vi mødes kl. 18:15 i Lunderskov på Essis fantastiske spor og træner teknik sammen med Essi. Efter et par timer på sporet, hygger vi os med medbragt kage og kaffe i MTB huset ved sporet. Det koster 150 kr. pr. deltager, som indbetales via MobilePay på 52342643.

Man skal være medlem af klubben, da klubben giver tilskud til arrangementet.


Sidste frist for tilmelding er søndag den 7. maj 2017.

Hej alle friske MTBer i FCC.
Der indkaldes til et MTB møde. 
Mødet afholdes mandag den 22/5 kl 1900. 
Indholdet er:
MTB udvalg.
MTB træningen.
MTB instruktøre i FCC.
MTB fremtiden i FCC.
MTB sporet/Pumptrack.
Ordet frit.  
Mød op til dette møde. Og vær med til at præge MTB i FCC.

På genneralforsamlingen 29 februar 20016.

Blev der varslet en kontingentstigning på kr. 100.- for et alm. medlemsskab af Fredericia Cycle Club.

Dette gælder fra januar 2017.

De nye takster er følgende.

Almindelig medlemsskab bliver fremover kr. 600.-

Familiemedlemsskab kr. 1300.-

Ungdom til 17 år uændret kr. 300.-